محيط زيست
25 آبان 1391 - 12:10:22 ق.ظ
نظرات شماارسال به دیگرانچاپ بدون عکسچاپ با عکس
نظرات شماارسال به دیگرانچاپ بدون عکسچاپ با عکس

شهردار رودهن : تخريب محيط زيست بر سلامت جامعه تاثير گذار است

بزرگنمایی:  

خبرگزاري آريا- شهردار رودهن گفت: تخريب شديد و روز افزون محيط زيست از عوامل افزايش آلودگي است که سلامت جامعه را به خطر مي اندازد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از روابط عمومي شوراي اسلامي شهر و شهرداري رودهن؛ حميد محرمي بيان داشت: از بين رفتن منابع طبيعي، جنگل ها و مراتع سر سبز موجب تشديد آلودگي هاي رو به افزايش آب، خاک و هوا مي شود.
وي ادامه داد: بحران ناشي از تخريب منابع طبيعي در ابعاد وسيع مخاطراتي مانند کمبود مواد غذايي، فقر و بيماري هاي واگير دار را به همراه دارد.
شهردار رودهن افزود: امروزه چشم هاي بيدار جوامع بشري براي نجات و تامين سلامت خود با يکديگر همکاري و هم فکري مي نمايند.
محرمي اظهار داشت: هرگونه غفلت در اين مقوله موجب زوال منابع انرژي و غذايي براي جمعيت انبوه و لجام گسيخته آينده مي شود.
وي تصريح کرد: فرسايش شديد خاک و آلودگي آب و هوا، تخريب منابع حياتي تمام شدني و شيوع انواع بيماري ها از جمله پيامدهاي عدم توجه به موضوع مي باشد.
شهردار رودهن خاطرنشان کرد: توجه به مراتع، منابع طبيعي و فضاهاي سبز موجود از جمله مسائلي است که در برنامه هاي شهري بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي ادامه داد: توسعه فضاي سبز شهري، پارک ها و جنگل کاري مصنوعي به منظور جلوگيري از افزايش آلودگي هوا از جمله برنامه هاي در دست اقدام اين شهرداري مي باشد.
حميد محرمي گفت: کيفيت محيط زيست بر سلامتي جسمي و رواني جامعه تاثير گذار است و بهبود آن موجب ارتقاء سطح اجتماعي شهرها در ابعاد گوناگون شهرنشيني خواهد بود.

کد خبر: 20121114092905597
آگهی