اولين طرح زودبازده اقتصادي دانشگاه آزاد مشهد به بهره‌برداري رسيد
۱۲ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۵:۵۲ ق.ظ


خبرگزاري آريا-سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد گفت: اولين طرح زودبازده اقتصادي دانشگاه به بهره‌برداري رسيد.
به گزارش خبرگزاري آريا ،سيد هاشم قدمي در ادامه افزود: يکي از سرفصل‌هاي جديد دانشگاه طرح درآمدزايي است؛ در حقيقت مي‌خواهيم با استفاده از تکنولوژي‌هاي روز توليد دانش کرده و در راستاي تحقق بيانات مقام معظم رهبري از اين طريق توليد ثروت داشته باشيم و به اقتصاد کشور کمک کنيم.
وي ادامه داد: دانشگاه در اين راستا کلينيک صنعت و اتاق فکر را راه‌اندازي کرده که برخي از ايده‌ها در اين کلينيک به محصول تبديل مي‌شود.
قدمي با بيان اينکه «طرح توليد ذرت سيليويي در دانشگاه آزاد به عنوان اولين طرح زود بازده مطرح شده است» گفت: با استفاده از ذرت سيليويي خوراک دام تهيه مي‌شود؛ اين محصول با استفاده از پساب تصفيه شده از ايستگاه پرکندآباد تهيه مي‌شود.
سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد اضافه کرد: همچنين توانسته‌ايم عمر توليد اين محصول را به زير 100 روز رسانده که اين ميزان بالاي متوسط کشور است.
وي بيان کرد: اين طرح در يک زمين 20 هکتاري پياده شده که در هر دوره‌ کشت 1000 تن محصول ارائه مي‌دهد.
قدمي گفت: اين طرح از ابتداي تابستان راه‌اندازي شده و پس از سه ماه به بهره‌برداري رسيده است. 

http://www.aryanews.com/News/20141004104552646/اولين-طرح-زودبازده-اقتصادي-دانشگاه-آزاد-مشهد-به-بهره‌برداري-رسيد
بستن   چاپ
© - Arya News Agency