باشگاه خبرنگاران
رئيس کمبته تنيس روي ميزشهرستانهاي فارس اظهارکرد:
23 آبان 1395 - 10:38:50 ب.ظ
خبرنگار: قاسم ايزديان
بزرگنمایی:

مسابقات نونهالان برتر تنيس روي ميزکشوري درگراش برگزارمي شود. مرتضي موغلي رئيس کميته تنيس ميز شهرستانهاي استان فارس و رئيس هيات تنيس روي ميز شهرستان گراش در گفتماني اختصاصي باخبرنگارما درگراش با اعلام اين خبر ، اسامي 16 بازيکن نونهال برتر تنيس روي ميزکشور را اعلام کرد . وي گفت :مسابقات نونهالان برترتنيس روي ميزکشور دردور دوم ازروز 27 آبانماه در خانه پينگ پنگ حاجيه بانورضوي گراش و به مدت دوروز برگزار مي گردد. موغلي بابيان اينکه 16 بازيکن برترکشوري از 13 استان مي باشند خاطرنشان کرد : دوتن ازبازيکنان برتر کشور ي شرکت کننده به اسامي محمدحسن سبزواري وعليرضا جمالي از گراش ميباشند که سبزواري تجربه حضور درمسابقات برتر درکارنامه دارد ودر دور نخست مسابقات که درکرمانشاۀ برگزارشده بعنوان بهترين بازيکن اخلاق مدارازسوي فدراسيون گزينش ومورد تقديرقرارگرفته است وجمالي نخستين حضورش را در مسابقات برتر تجربه ميکند. وي مسابقات بازيکنان برترکشور را بالاتر از دسته يک کشوري خواند و افزود : قرعه کشي مسابقات در روز دوشنبه 24 آبانماه 95 درفدراسيون تنيس روي ميزکشور انجام و مسابقات بصورت دوره اي و چهارگروه چهارنفري وبصورت آسيايي (فاقدبازيکن حذفي ) برگزار ميشود . رئيس هيات تنيس روي ميزگراش ، برگزاري مسابقات را بصورت 3 گيم از5 گيم تلقي و خاطرنشان کرد: هزينه حق الزحمه کادرداوري ، کادربرگزاري و تهيه توپ مسابقات را از تعهدات فدراسيون خواند وهرينه بازيکنان ومربيان هربازيکن بعهده هياتهاي اعزام کننده برشمرد وافزود: هربازيکن به منظور کچينگ خود موظف است مربي خويش را به فدراسيون معرفي واورادر مسابقات همراهي نمايد. موغلي ، ميزهاي تدارک ديده شده جهت برگزلري اين مسابقات را ازنوع دونيک ومورد تاييد فدراسيون جهاني تنيس روي ميز وتوپ هاي مورد استفاده نيز ازنوع چلپاس و داراي استانداردجهاني ناميد و اضافه کرد: هيات تنيس روي ميز شهرستان گراش در تفاهم نامه اي که با دو شرکت کرنيولوي فرانسه و تيپارآلمان درجمهوري اسلامي ايران امضاء کرده است شرکت آلماني را متعهد به تهيه پيراهن ورزشکاران وبانماد گراش ( کلات ) نموده و شرکت فرانسوي نيزملزم گرديده است نسبت به تهيه توپ وکلاه اورجينال بعنوان هداياي بازيکنان اقدام نمايد ضمن اينکه باعنايت به اهتمام فرماندارشهرستان وهمکاري شوراي اسلامي شهر، دانشکده علوم پزشکي ، اورزانس ، بيمارستان اميرالمومنين (ع) هلال احمر، نيروي انتظامي و سائر ادارات مترصدبرآنيم که به هرکدام از بازيکنان ومربيان وداوران بسته هاي فرهنگي شامل يک جلد کتاب جامعه شناسي گراش و هدايايي نيز تقديم داريم . رئيس کميته شهرستانهاي تنيس روي ميزشهرستانهاي فارس به داوران اين مسابقات نيز اشارت و گفت : سرداوري مسابقات به عهده محمود رهيده ،مسئول همآهنگي داوران فدراسيون بوده و ابوالفضل ديباچي يکي ازداوران گراشي نيز ددرامرقضاوت باکميته داوران همکاري دارد . وي به تشکيل کميته هاي تشريفات ،روابط عموممي وتبليغات ، همآهنگي داوران وبازيکنان که همگي از ورزشکاران رشته تيس روي ميز گراش مي باشند گريز زده وحضور محمودنظري دبيرفدراسيون تنيس روي ميزکشور درمراسم اختتاميه مسابقات نيز ارج نهاد و توجه خاص فرمانندارورزشدوست شهرستان را تحسين آميز تلقي و ادامه داد : جاي بسي غروراست که فرماندار گراش در جلسه برنامه ريزي مسابقات ، همه ادارات ونهادها ي شهرستان را ملتزم به همکاري با اداره ورزش وجوانان و هيات تنيس روي ميز نموده است تامسابقات به بهترين نحو وبدون هيچگونه حاشيه اي برگزار و ورزشکاران و مسئولين با خاطره اي خوش ، شهرمان ترک نمايند ./م گراش – خبرنگار- قاسم ايزديان

© - Arya News Agency