باشگاه خبرنگاران
بارش هاي استان تهران و البرز به 375 ميلي متر رسيد
چهارشنبه 3 خرداد 1391 - 12:01:31 ب.ظ
خبرنگار: سيد بهنام اخوت پور
بزرگنمایی:

خبرگزاري آريا- بارش هاي استان تهران و البرز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه) تاكنون به 375 ميلي متر رسيد. بارش هاي استان تهران و البرز از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه) تاكنون به 375 ميلي متر رسيد كه اين ميزان 32 درصد بيشتر از زمان مشابه پارسال و 24 درصد بيشتر از دوره بلند مدت 44 ساله است. به گزارش خبرگزاري آريا- ميزان بارش باران در استان تهران و البرز از ابتداي خرداد ماه 91 تاكنون نيز به چهار ميلي متر رسيد كه اين ميزان در مقايسه با دوره بلند مدت چهار درصد كاهش نشان مي دهد. ديروز (سه شنبه) بيشترين بارش در ايستگاه سد لتيان با 12 ميلي متر و پس از آن ايستگاه آرموت طالقان با 10 ميلي متر گزارش شد. ايستگاه رودك جاجرود در استان تهران، همچنان با 786 ميلي متر پربارش ترين ايستگاه بارانسنجي استان تهران است و ايستگاه نساء كرج نيز با 713 ميلي متر در جايگاه دوم قرار گرفته است. همچنين امور آب ورامين با 164 ميلي متر بارش در سال آبي جاري كمترين بارش هاي استان تهران را تجربه مي كند.

© - Arya News Agency