باشگاه خبرنگاران
نام: رضا
نام خانوادگی: آشفته
تاریخ تولد: 1368/06/24
کشور: 98
State: فارس
شهر: جهرم
تحصیلات: ديپلم
عکس:
سوابق:
فعاليت در سايت خبري پايگاه اطلاع رساني جهرم به آدرس(www.d-a.ir) به عنوان مدير خبر و خبرنگار
© - Arya News Agency