باشگاه خبرنگاران
نام: حسين
نام خانوادگی: ابن عليزاده
تاریخ تولد: 1/4/57
کشور: 98
State: مازندران
شهر: امل
تحصیلات: ليسانس
عکس:
سوابق:
شروع کار-----هشت سال کارمند زربال
© - Arya News Agency