باشگاه خبرنگاران
نام: حسام
نام خانوادگی: آبنوسي
تاریخ تولد: //
کشور: 98
State: تهران
شهر: تهران
تحصیلات:
عکس:
سوابق:
مدير داخلي ستاد خبري "نخستين جشنواره قرآني غرب تهران" و ...
© - Arya News Agency