باشگاه خبرنگاران
نام: اکبر
نام خانوادگی: آمالي
تاریخ تولد: 1358/01/01
کشور: 98
State: آذربايجان شرقي
شهر: ملکان
تحصیلات: ديپلم
عکس:
سوابق:
2 سال نماينده و خبرنگار هفته نامه اولدوز و 5 سال سرپرست و خبرنگار هفته نامه مکيال (نداي ملکان سابق)
© - Arya News Agency