نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ دکتر امیر محبیان 

خبرگزارى آريا در سالروز ميلاد حضرت زهرا (س) به تاريخ پانزدهم مردادماه سال يکهزار و سيصد و هشتاد و چهار به طور آزمايشي فعاليت خود را در عرصه رسانه اى کشور آغاز کرد؛ خبرگزاري آريا سپس در تاريخ 14/8/85 رسما مجوز فعاليت را از هيات نظارت بر خبرگزاري هاي غير دولتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت نمود و در تاريخ 1/7/86 فاز دوم فعاليت با بارگذاري سايت جديد آغاز شد.
در حال حاضر خبرگزاري با يک جهش نرم افزاري در حال اجرا کردن فاز سوم فعاليت و جهش و تکامل کيفي است.
ايجاد سازمانهاي جنبي و مکمل زير در راستاي تحقق فاز تکاملي آرياست.
1. تشکيل مرکز مطالعات استراتژيک آريا

2. تاسيس باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا

3. تاسيس باشگاه تحليلگران جوان آريا

4. تاسيس داده پردازي آريا

5. تاسيس دفتر مجازی آريا قانون


در همين مسير؛ بزودي باشگاه مترجمين آريا؛ تيم مطبوعاتي آريا نيز رسما آغاز به فعاليت کرده و سايت هاي مربوطه بارگذاري خواهد شد.خبر گزاری آریا در سال اخیر با جهشی چشمگیر توانست بر اساس گزارش های سایت بین المللی آلکسا از تمامی خبرگزاری های کشورهای عربی و تعدادی از خبرگزاری های کشورهای اروپایی از لحاظ میزان مراجعه به سایت و نیزترافیک سبقت گرفته و در داخل کشور نیز به رقابت با مهمترین خبرگزاری های دولتی و شبه دولتی پرداخته و در زمره 6 خبرگزاری برتر کشور در آمده است.
«
خبرگزاري آريا» اکنون به عنوان يک خبرگزارى رسمي و مستقل ايرانى با شعار «حرکت شفاف، صادقانه و حرفه اى در اطلاع رساني» قصد دارد با بهره گيرى از تمامى استعدادها و توانمندي هاى حوزه رسانه ايران، امروز، نقشى ممتاز را در تنوير افکار عمومى و ارتقاء سطح آگاهى مخاطب در هزاره موصوف به «انفجار اطلاعات» ايفا نمايد. اميد آنکه در اين مسير حمايت اصحاب رسانه و مطبوعات ذيل توجهات حضرت باريتعالى ياريگرمان باشد.

 

آدرس دفتر مرکزی: تهران- میدان فردوسی- خیابان پارس کوچه جهانگیری پلاک 9 مجتمع یاس واحد 1 غربی خبرگزاری آریا

نام صاحب امتیاز و مدیرمسئول؛ دکتر امیر محبیان 

خبرگزارى آريا در سالروز ميلاد حضرت زهرا (س) به تاريخ پانزدهم مردادماه سال يکهزار و سيصد و هشتاد و چهار به طور آزمايشي فعاليت خود را در عرصه رسانه اى کشور آغاز کرد؛ خبرگزاري آريا سپس در تاريخ 14/8/85 رسما مجوز فعاليت را از هيات نظارت بر خبرگزاري هاي غير دولتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت نمود و در تاريخ 1/7/86 فاز دوم فعاليت با بارگذاري سايت جديد آغاز شد.
در حال حاضر خبرگزاري با يک جهش نرم افزاري در حال اجرا کردن فاز سوم فعاليت و جهش و تکامل کيفي است.
ايجاد سازمانهاي جنبي و مکمل زير در راستاي تحقق فاز تکاملي آرياست.
1. تشکيل مرکز مطالعات استراتژيک آريا

2. تاسيس باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا

3. تاسيس باشگاه تحليلگران جوان آريا

4. تاسيس داده پردازي آريا

5. تاسيس دفتر مجازی آريا قانون


در همين مسير؛ بزودي باشگاه مترجمين آريا؛ تيم مطبوعاتي آريا نيز رسما آغاز به فعاليت کرده و سايت هاي مربوطه بارگذاري خواهد شد.خبر گزاری آریا در سال اخیر با جهشی چشمگیر توانست بر اساس گزارش های سایت بین المللی آلکسا از تمامی خبرگزاری های کشورهای عربی و تعدادی از خبرگزاری های کشورهای اروپایی از لحاظ میزان مراجعه به سایت و نیزترافیک سبقت گرفته و در داخل کشور نیز به رقابت با مهمترین خبرگزاری های دولتی و شبه دولتی پرداخته و در زمره 6 خبرگزاری برتر کشور در آمده است.
«
خبرگزاري آريا» اکنون به عنوان يک خبرگزارى رسمي و مستقل ايرانى با شعار «حرکت شفاف، صادقانه و حرفه اى در اطلاع رساني» قصد دارد با بهره گيرى از تمامى استعدادها و توانمندي هاى حوزه رسانه ايران، امروز، نقشى ممتاز را در تنوير افکار عمومى و ارتقاء سطح آگاهى مخاطب در هزاره موصوف به «انفجار اطلاعات» ايفا نمايد. اميد آنکه در اين مسير حمايت اصحاب رسانه و مطبوعات ذيل توجهات حضرت باريتعالى ياريگرمان باشد.

 

آدرس دفتر مرکزی: تهران- میدان فردوسی- خیابان پارس کوچه جهانگیری پلاک 9 مجتمع یاس واحد 1 غربی خبرگزاری آریا