باشگاه خبرنگاران
20 نکته ساده اما مهم در انجام مصاحبه
4 آبان 1395 - 03:22:50 ب.ظ
بزرگنمایی:

1.  هيچ‌گاه سوال‌هاي خود را قبل از انجام مصاحبه در اختيار مصاحبه شونده قرار ندهيد. محورهاي بحث را مي توانيد با فرد مصاحبه شونده در ميان بگذاريد اما در صورتي که سوال ها را در اختيار فرد بگذاريد، هنگام انجام مصاحبه با محدوديت پرسيدن سوال مواجه خواهيد شد. علاوه بر اين، فرد مي تواند از قبل پاسخ سوال ها را آماده کند و نتيجه اين کار مصاحبه اي حرفه اي و خوب نخواهد بود.

2.  به موقع خود را به محل مصاحبه برسانيد. هيچ چيز بدتر از اين نيست که با بدقولي مصاحبه شونده را منتظر بگذاريد.

3.   قبل از انجام مصاحبه حتما دستگاه ضبط صوت را کنترل کنيد. ميکروفون را آزمايش کرده و از سالم بودن باتري ها اطمينان حاصل کنيد.

4.    به مصاحبه شونده احترام بگذاريد. يک احوال‌پرسي گرم و صميمي اما نه بيش از حد خودماني، شروع خوبي است. فرد مصاحبه شونده شايسته احترام است، چه رئيس جمهور باشد، و چه فردي که مسئول نظافت و جمع آوري زباله ها است.

5.    در شرايط عادي کنترل محل بايد در اختيار شما باشد. اين مصاحبه شما است و اگر محل انجام مصاحبه بيش از حد شلوغ است، يا افراد زيادي در رفت و آمد هستند و اين باعث حواس پرتي مي شود، مسئوليت آن با شما است.

6.   در مصاحبه قرار نيست شما مرکز توجه قرار بگيريد. به خاطر داشته باشيد که مصاحبه شونده بايد برجسته شود نه شما.

7.   قبل از انجام مصاحبه تحقيقات خود در مورد سوژه و فرد مصاحبه شونده را کامل کنيد اما همه اطلاعات بدست آمده را در سؤال هاي خود انباشته نکنيد. خود را جاي مخاطب بگذاريد، اگر مخاطبان حضور داشتند چه سؤال‌هايي مي پرسيدند؟

8.  مهم ترين سؤال ها را در ابتداي مصاحبه بپرسيد. اگر در انتهاي مصاحبه فرد را با سوال هاي مهم خود تحت فشار قرار دهيد، او راحت تر مي تواند به بهانه کمبود وقت، مصاحبه را به پايان برساند.

9.   مصاحبه در واقع يک گفت‌وگو است، نه يک تقابل. شما اساسا نبايد به دنبال اين باشيد که مصاحبه شونده را مورد تمسخر قرار گيرد.

10.  سعي کنيد کم تر به يادداشت‌هاتان نگاه کنيد. هنگامي که شما نگاهتان را به سمت يادداشت ها مي بريد، مصاحبه شونده نيز ناخواسته به يادداشت هاي شما نگاه مي کند. اين خود باعث حواس پرتي هم براي شما و هم براي او مي شود.

11.  در تمام مدت ارتباط چشمي خود را با مصاحبه شونده حفظ کنيد. از تکان دادن بيش از اندازه سر به علامت تاييد خودداري کنيد. معمولا زماني که با فردي مشغول صحبت هستيد کمتر اين کار را مي کنيد، بنابراين به هنگام مصاحبه نيز در اين کار زياده روي نکنيد.

12.  در مصاحبه هاي معمولي سعي کنيد در سه تا چهار سوال مصاحبه را خلاصه کنيد. البته سوال ها بايد به گونه‌اي تنظيم شود که به اطلاعاتي که مي خواهيد برسيد. اگر احساس کرديد با اين سوال ها به خواسته خود نمي رسيد، فورا مسير سوال ها را عوض کنيد.

13.   سوال هاي اصلي را هميشه به خاطر داشته باشيد: چه کسي؟ چه چيزي؟ کجا؟ چه وقت؟ چرا؟ و چگونه؟

14.  سوال هاي کوتاه بهتر از سوال هاي بلند هستند. هرچه جزئيات سوال ها را بيشتر کنيد، مصاحبه شونده سخت‌تر مي تواند به تمام آن ها پاسخ دهد. مستقيم و صريح سوال هاي خود را مطرح کنيد اما در عين حال مواظب باشيد گستاخي هم نکنيد.

15.   از صحت اطلاعات و آماري که داريد مطمئن شويد. هيچ چيز بدتر از اين نيست که مصاحبه شونده بگويد اطلاعات شما غلط است.

16.  سعي کنيد بيشتر گوش دهيد. ممکن است مصاحبه شونده بخواهد از فرصت ايجاد شده استفاده کند و چيزي بگويد که در ميان سوال هاي شما نيست.

17.  اگر مصاحبه شونده از پاسخ خود به سوال خاصي ناراضي است و از شما مي خواهد مصاحبه را تکرار کنيد، تسليم خواسته او نشويد - مگر اين که اشتباهي در مورد اطلاعات و آمار رخ داده باشد و يا واقعا پاسخ به گونه‌اي باشد که باعث گيج شدن مخاطب شود.

18.  در پايان مصاحبه، بدون توجه به سختي هاي هماهنگي و انجام آن، از فرد مصاحبه شونده به خاطر اين که وقت خود را در اختيار شما قرار داده است تشکر کنيد.

19.  هميشه قبل از اين که از مصاحبه شونده جدا شويد، مطمئن شويد مصاحبه ضبط شده است. تکرار مصاحبه در زماني ديگر گاهي بسيار سخت تر از همان لحظه است.

20.   هنگام ويرايش مصاحبه پاسخ ها را جابجا يا حذف نکنيد، اين کار نوعي تقلب محسوب مي شود
گردآوري: گروه اينترنتي تاجريان
 جالديپ کاتوالا، ترجمه محمد امين خرمي

© - Arya News Agency