باشگاه خبرنگاران
در باشگاه خبرخواني آريا ثبت نام کنيد؛ خبر بخوانيد جايزه ببريد/ خبرنگار افتخاري شويد
7 آبان 1396 - 05:44:53 ب.ظ
بزرگنمایی:

با عضويت در باشگاه خبرخواني آريا، علاوه بر ارسال اخبار به عنوان خبرنگار افتخاري آريا، امکان شرکت در مسابقه خبرخواني خبرگزاري آريا امکان پذير است.

از کليه اعضاي باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا دعوت مي شود با عضويت در باشگاه خبرخواني آريا (club.aryanews.com) علاوه بر فعال کردن عضويت خود در باشگاه خبرنگاران، در مسابقه خبرخواني آريا نيز شرکت نمايند. در باشگاه خبرخواني امکان ارسال خبر براي اعضاي باشگاه امکان پذير مي باشد و اعضاي باشگاه از امکانات بيشتري براي ارسال مطالب و شرکت در دوره هاي آموزشي و کسب جوايز برخوردار هستند. بنابراين کليه اعضاي باشگاه خبرنگاران افتخاري آريا مي بايست مجددا در باشگاه خبرخواني آريا شرکت نمايند. (نحوه عضويت در باشگاه و شرکت در مسابقه خبرخواني آريا)


© - Arya News Agency