باشگاه خبرنگاران
اردوي کوهپيمايي يکروزه تپه نور الشهدا باراجين
21 دي 1391 - 02:41:05 ب.ظ
خبرنگار: حميدرضا ياري
بزرگنمایی:

اردوي يکروزه کوهپيمايي روز پنج شنبه مورخ 21/10/91 در محل کوه مردمي واقع در باراجين برگزار شد. اين اردو يک روزه باحضور پرشور اعضاي فعال قرارگاه ها واعضاي شورا ومسئول شهرستان ومربي قرارگاه خاتم الاوصيا برگزار گرديد. بعداز رسيدن اعضا به بالاي کوه مردمي مربي قرارگاه خاتم الاوصيا در رابطه بامسئله ولايت فقيه و ولايت پذير بودن در زندگي اسلامي به خصوص در رابطه با مثالي چون ولايت پذير بودن در کوهپيمايي بود که اگر کسي حتي در مسئله کوچکي همچون کوهپيمايي ولايت پذير نبود از مسير درست منحرف و آسيب جدي به وي وارد خواهد شدرا براي دانش آموزان تشريح کرد. همچنين در پايان ايشان به نقل يک داستان درباره ولايت پذيري پرداختند . همگي دعاي سلامتي آقا امام زمان (عج)را خواندندو پس از کمي استراحت دست جمعي به سمت پايين کوه ، امام زاده باراجين حرکت کردند و بعداز زيازت امام زاده همگي مشغول صرف صبحانه شدند. اين اردو توسط يکي از قرارگاه هاي فعال دفتراتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان استان قزوين ومسئوول اتحاديه برگزارگرديده است وتمامي دانش آموزان واعضاي شورا دراين اردوحضورداشتند ودراردوبازي فوتبال انجام شد وبا همکاري کادراداري ومسئول دفتراين نهاد

© - Arya News Agency