باشگاه خبرنگاران
افتتاحيه جشنواره ستارگان 91
22 دي 1391 - 06:36:45 ب.ظ
خبرنگار: حميدرضا ياري
بزرگنمایی:

افتتاحيه جشنواره ستارگان 91 توسط اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان استان ، صبح پنجشنبه درمورخه21/10/91 همزمان با دفتر مرکزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان کشور و ديگر استانها با بهره گيري از سخنراني نماينده مقام معظم رهبري در اتحاديه حجه الاسلام محمدجواد حاج علي اکبري و دبيرکل اتحاديه کشور بصورت پخش زنده آنلاين سراسري برگزار گرديد. در اين جلسه که با حضور مسئول اتحاديه استان ، معاونت هاي برنامه ريزي و توسعه شبکه برادران و خواهران ، روابط عمومي اتحاديه استان ، مديريت اتحاديه شهرستان و رابط خواهر شهرستان، کارشناسان امور اجتماعي ، سازماندهي و امور محتوا ، اعضاي مجمع مرکزي برادران وخواهران ، مربيان قرارگاهها ، و اعضاي فارغ اتحصيل تشکيل شد با استفاده از سخنان نماينده مقام معظم رهبري حجه الاسلام والمسلمين محمد جواد حاج علي اکبري و دبير کل اتحاديه ، چراغ راه ومسير درست وهدفمند کلاسها وبرنامه هاي تابستاني اتحاديه استان و ساير استانها تعيين و بارمز ياحسين (عليه السلام) افتتاح و شروع گرديد. در ادامه اين جلسه فلاح مسئول اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان استان نيز در ادامه مباحث دبير کل اتحاديه آقاي احمد خليلي و نماينده مقام معظم رهبري را پيگيري برنامه ها ي تابستاني براساس چهارچوب ابلاغي از سوي دفتر مرکزي را مهم و افزود: استفاده حداکثري از ظرفيت و پتانسيل فارغ اتحصيلان اتحاديه و نهاد مستحکم خانواده اعضاي انجمن اسلامي را بسيار ارزشمند و قابل تامل دانست و در برگزاري قرارگاه ها که محوريت اصلي برنامه هاي تابستاني را در برميگيرد ؛ کميت و کيفيت را بسيار مهم دانست . مسئول اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان استان برنامه هاي جانبي اي همچون برگزاري کلاسهاي نويسندگي و خبرنگاري و برگزاري بازديد هاي علمي تفريحي با توجه به نامگذاري شعا سال تاکيد کرد. در ادامه اين افتتاحيه افراد حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

© - Arya News Agency