باشگاه خبرنگاران
رئيس سازمان شهروندان جهاني به سمنان سفر مي کند
6 آبان 1395 - 03:32:01 ب.ظ
خبرنگار: ابراهيم پورتقي
بزرگنمایی:

شهردار سمنان گفت: پروفسور کواک، رئيس سازمان شهروندان جهاني به منظور آشنايي و شناخت از ظرفيت هاي سمنان، يازدهم و دوازدهم آبان 95 به اين شهر سفر مي کند. به گزارش خبر گزاري آريا از سمنان ،حسين موسوي شهردار سمنان گفت: با دعوت شهرداري سمنان، پروفسور کواک رئيس سازمان شهروندان جهاني به اين شهر سفر مي کند. شهردار سمنان گفت: در اين سفر پيشنهاد شهرداري سمنان براي ميزباني اجلاس شهرداران راه ابريشم در سال 2019 نيز مورد بررسي قرار بگيرد. وي افزود: بعد از سفر هياتي از شهرداري سمنان به چين و شرکت در چهارمين اجلاس همکاري و توسعه شهرهاي کمربند اقتصادي جاده ابريشم، پروفسور کواک به منظور شناخت بيشتر ظرفيت هاي مختلف، به سمنان سفر مي کند. موسوي ادامه داد: به ميراث بردن روح راه ابريشم ، تقويت همکاري هاي عملي و انعقاد قرارداد همکاري، دستاوردهاي شهرداري سمنان از شرکت در اجلاس همکاري و توسعه شهرهاي کمربند اقتصادي جاده ابريشم بود.

© - Arya News Agency