باشگاه خبرنگاران
شاهکار ادبي «اصلي و کرم» و برند فرهنگي تبريز 2018
9 دي 1395 - 01:16:35 ق.ظ
خبرنگار: سعيد عليزاده قراملکي
بزرگنمایی:

آذرقلم: يکي از ظرفيت هاي بسيار عظيم فرهنگي، اجتماعي در کلانشهر تبريز که اين شهر را از ديگر شهر هاي جهان متمايز مي کند و مي تواند به عنوان برند در جهان مطرح کند «اصلي و کرم» دو معشوقه تاريخي، افسانه اي مي باشد که در بين ملل قفقاز به عنوان ظرفيت خاموش و بلااستفاده مانده است. آذرقلم: جوامع شهري قديمي، تاريخي در زمان هاي شکل گيري بر اساس يک يا چند ايده و آرمان تولد يافته اند و هر يک از اين شهر ها طبق بافتي که مي توان آنرا به يک فرش بزرگ تشبيه کرد، رنگ و هويت و صداي متمايزي پيدا کرده اند و توانمندي هاي ارگانيک هر يک از اين مناطق مجموعه اين شهر را بوجود آورده اند. اين توانمنديها براي هر شهري برند محسوب مي شود. به گزارش آذرقلم، مسأله نشان سازي يا برندينگ براي يک شهر به عبارتي (خارج کردن يک شهر از يک وضعيت نکره و ناشناس به وضعيت معرفه و شناس تعبير مي شود ) پروسه اي است که از دل طبيعت گرفته شده، بنابراين مسأله برندينگ يعني در گام اول مسأله تمايز مي باشد. يکي از ظرفيت هاي بسيار عظيم فرهنگي، اجتماعي در کلانشهر تبريز که اين شهر را از ديگر شهر هاي جهان متمايز مي کند و مي تواند به عنوان برند در جهان مطرح کند «اصلي و کرم» دو معشوقه تاريخي، افسانه اي مي باشد که در بين ملل قفقاز به عنوان ظرفيت خاموش و بلااستفاده مانده است و قراملک تبريز (قارامليک) خاستگاه اصلي اين افسانه در تبريز ظرفيتي بسيار عظيم را در خود جاي داده است که مي توان با پرده برداري و معرفي آن در همايش بزرگ تبريز 2018 بخصوص به کشورهاي اسلامي هم جوار مانند ترکيه، آذربايجان، قرقيزستان، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و …که اين ميراث فرهنگي در بين اين ملل بيشتر از کشورمان معروف شده است با يک تير چند هدف را نشان کرد: اول: با ترسيم نقشه راه اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري، گردشگري اسلامي و بين المللي براي شهر تبريز متصور شد. دوم: اين ميراث فرهنگي که قبلا توسط سازمان ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي به ثبت رسيده قابليت ثبت جهاني شدن دارد و سوم اينکه: تبريز اين گنج چند صد ساله را از دل خاک بيرون کشيده و گرد و غبار آنرا زدوده و با ايجاد يک نماد آنرا برند فرهنگي اجتماعي خود بنمايد. مسئولين شهرداري تبريز و ميراث فرهنگي مي تواند با احياي باغ منتسب به اصلي و کرم در منطقه قراملک تبريز از اين گنج بالقوه صيانت کنند. نگارنده: سعيد عليزاده منبع: http://azargalam.ir/?p=54355

© - Arya News Agency