باشگاه خبرنگاران
نام: غلامحسين
نام خانوادگی: آقاجري
تاریخ تولد: 1362/06/01
کشور: 98
State: بوشهر
شهر: ديلم
تحصیلات: كارداني
عکس:
سوابق:
10سال سابقه فعاليتهاي فرهنگي وهنري وعرصه خبر
© - Arya News Agency