باشگاه خبرنگاران
نام: رضا
نام خانوادگی: آرمانيان
تاریخ تولد: 06/01/59
کشور: 98
State: iran
شهر: تربت حيدريه
تحصیلات: دانشجو
عکس:
سوابق:
سال 76 تا 79 هفته نامه محلي حيدر- در يکسال گذشته روزنامه همشهري ايران و خبرگزاري مهر
© - Arya News Agency