باشگاه خبرنگاران
نام: عليرضا
نام خانوادگی: ابتدايي
تاریخ تولد: 04/01/76
کشور: 98
State: تهران
شهر: تهران
تحصیلات: ديپلم
عکس:
سوابق:
خبرنگار
© - Arya News Agency