باشگاه خبرنگاران
نام: ستار
نام خانوادگی: ابراهيمي
تاریخ تولد: 1352/6/20
کشور: 98
State: تهران
شهر: تهران
تحصیلات: ليسانس
عکس:
سوابق:
کارشناس روابط عمومي-امور بيمه-مدير ياري-
© - Arya News Agency