باشگاه خبرنگاران
نام: داود
نام خانوادگی: آقاخاني
تاریخ تولد: 1361/12/22
کشور: 98
State: خوزستان
شهر: شوشتر
تحصیلات: فوق ديپلم
عکس:
سوابق:
کار در نشربات دانشجويي و روزنامه هاي محلي و استاني
© - Arya News Agency