باشگاه خبرنگاران
نام: شيرکو
نام خانوادگی: احمدپوري
تاریخ تولد: 1363/06/21
کشور: 98
State: آذربايجان غربي
شهر: سردشت
تحصیلات: ليسانس گياه پزشکي
عکس:
سوابق:
همکاري با روزنامه محلي و صدا و سيما ي شهرستات
© - Arya News Agency