باشگاه خبرنگاران
نام: دوستعلي
نام خانوادگی: ابراهيم زاده
تاریخ تولد: 1360/9/1
کشور: 98
State: ماکو
شهر: ماکو
تحصیلات: فوق ديپلم
عکس:
سوابق:
ندارم
© - Arya News Agency