باشگاه خبرنگاران
نام: فرشاد
نام خانوادگی: آقايي
تاریخ تولد: 1370/09/17
کشور: 98
State: خوزستان
شهر: آبادان
تحصیلات: ديپلم
عکس:
سوابق:
سه سال در صداوسيما
© - Arya News Agency