باشگاه خبرنگاران
نام: محمد
نام خانوادگی: ابراهيمي
تاریخ تولد: 1366/10/26
کشور: 98
State: اصفهان
شهر: اصفهان
تحصیلات: ديپلم
عکس:
سوابق:
3 سال فعاليت در روابط عمومي(خبر و عکاسي)
© - Arya News Agency