باشگاه خبرنگاران
نام: مهدي
نام خانوادگی: آهنگ
تاریخ تولد: 1357/06/22
کشور: 98
State: مازندران
شهر: آمل
تحصیلات: دانشجوي کارشناسي مديريت بازرگاني
عکس:
سوابق:
حسابداري و حسابرسي در موسسات خصوصي و دولتي و مدير داخلي و مسئول نظام آراستگي در نمايندگي سايپاو مدير داخلي لبنيات پاک شهرستان آمل
© - Arya News Agency