باشگاه خبرنگاران
نام: تيمور
نام خانوادگی: ابراهيمي
تاریخ تولد: 01/06/55
کشور: 98
State: البرز
شهر: اشتهارد
تحصیلات: دانشجوي سال سوم حقوق
عکس:
سوابق:
ندارم
© - Arya News Agency