باشگاه خبرنگاران
نام: حسين
نام خانوادگی: آجوداني
تاریخ تولد: 1350/12/04
کشور: 98
State: تهران
شهر: تهران
تحصیلات: ليسانس
عکس:
سوابق:
تدريس بيش از 14 سال
© - Arya News Agency