باشگاه خبرنگاران
نام: سيامک
نام خانوادگی: ابراهيمي
تاریخ تولد: 1365/9/1
کشور: 98
State: تهران
شهر: تهران
تحصیلات: ارشد معماري
عکس:
سوابق:
عکاس افتخاري
© - Arya News Agency