باشگاه خبرنگاران
نام: ميلاد
نام خانوادگی: ابراهيمي علي آبادي
تاریخ تولد: 1365/06/30
کشور: 98
State: ايران
شهر: رشت
تحصیلات: کارشناسي مديريت فرهنگي
عکس:
سوابق:
خبرنگار روزنامه گلچين امروز - گيلان
خبرنگار هفته نامه گيل بانو - گيلان
دبير تحريريه هفته نامه موج شمال - گيلان و مازندران
مدير اجرايي هفته نامه شريف - گيلان
خبرنگار هفته نامه مسائل روز -گيلان
سردبير سايت خبري شمال ما
© - Arya News Agency